Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) jest publiczną spółką non profit, w całości należącą do samorządów. Jej akcjonariusze to 30 gmin aglomeracji wrocławskiej.

W ciągu 14 lat działalności spółka pozyskała około 250 inwestorów, którzy stworzyli ponad 100 tys. miejsc pracy na terenie aglomeracji. Ponadto wśród zadań realizowanych przez ARAW można wymienić liczne inicjatywy nakierowane na wspieranie lokalnego rynku pracy oraz promowanie aglomeracji wrocławskiej jako dogodnego miejsca do studiowania, pracy, życia i spędzania wolnego czasu.

W strukturach ARAW działa między innymi:

  • Centrum Wspierania Biznesu – odpowiedzialne za promocję gospodarczą oraz aktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych, a także animowanie lokalnego ekosystemu startupów,
  • Centrum Promocji i Usług – realizujące projekty związane z promocją, rozwojem samorządów, szkolnictwem zawodowym, strategiami rozwoju lokalnego i projekty unijne,
  • Dział Komunikacji Społecznej w tym Redakcja portalu Wroclaw.pl – kreująca oficjalną stronę internetową Wrocławia i portale dedykowane,

Więcej informacji na www.araw.pl oraz www.invest-in-wroclaw.pl