Jest menadżerem z bogatym doświadczeniem w zakresie przygotowania i prowadzenia kluczowych projektów inwestycyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce m.in. sektora lotniczego oraz motoryzacyjnego, budując relacje i rozwijając kontakty międzynarodowe. Jest specjalistą w zakresie nowoczesnych rozwiązań dla procesów obróbki skrawaniem. W High Technology Machines, jednego z kluczowych dostawców kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla firm produkcyjnych w Polsce, pełni rolę Menadżera Projektu ds. Kluczowych Klientów. Odpowiada za rozwój sprzedaży, nadzór nad działaniami marketingowymi oraz kluczowymi z punktu widzenia spółki projektami, będącymi odpowiedzią na rosnące wymagania i oczekiwania odbiorców w zakresie obrabiarek, automatyzacji oraz systemów nadzorowania procesów, zgodnych z ideą Przemysłu 4.0. Brał czynny udział w opracowaniu i obronie na panelu eksperckim strategicznego dla spółki projektu dt. utworzenia w Gliwicach nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego HTM.