Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020) w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University  w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Ekspert MNiSW  w gremiach Komisji Europejskiej (Komitety Programowe „Strategic Configuration” do H2020 i Shadow do PR Horyzont Europa oraz Panel ds. Badań i Innowacji Partnerstwa Wschodniego). Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ponad 150 projektów od 5PR do H2020). Doradca, autor publikacji i trener w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).