Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk został wybrany na funkcję Rektora Politechniki Śląskiej w kadencjach 2012-2016 oraz 2020-2024. Wszystkie stopnie naukowe uzyskał, będąc pracownikiem Politechniki Śląskiej – doktor nauk technicznych (z wyróżnieniem): 1994 r., doktor habilitowany nauk technicznych (z wyróżnieniem): 2002 r., tytuł profesora nauk technicznych: 2007 r.

W kadencjach 2011-2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Konwentu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (do 2018 r.), PIAP w Warszawie (do 2016 r.). Z kolei  w latach 2009-2011 pełnił funkcję Dyrektora ds. technicznych (później ds. rozwoju) OBRUM sp. z o.o., w 2018 r. został wybrany na Wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 r. jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi finansowanymi przez NCN (6), NCBiR (5), KBN (4), POKL (1) i ze środków zleceniodawcy z przemysłu obronnego (2).

Jest współautorem 18 patentów, które również są ściśle związane z tematyką prowadzonych przez niego badań i dotyczą dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.

Biorąc pod uwagę rozwój regionu śląskiego oraz jego intensywne przeobrażanie się z obszaru kojarzonego przede wszystkim z przemysłem ciężkim w obszar utożsamiany w głównej mierze z nowymi technologiami, w ostatnich latach prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk w swojej działalności kładzie bardzo duży nacisk na intensyfikację współpracy świata nauki ze światem przemysłu, dlatego też zaangażował się w wiele projektów z tego zakresu, m.in. w powołanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 prowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., czy utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.