Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką w kadencji 2020-2024

Kierownik Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych w Instytucie Technologii Mechanicznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

dyscyplina: inżynieria mechaniczna; specjalności: metrologia techniczna, współrzędnościowa technika pomiarowa, topografia powierzchni, tomografia komputerowa, nanometrologia;

  1. 01.10.1965, Poznań; absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej 1989; doktorat – 1996; habilitacja 2009; tytuł profesora – 2015;

Członek Prezydium Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz członek Komisji Inżynierii Powierzchni przy O/PAN w Poznaniu.

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na okres do dnia 31 grudnia 2026 r. Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej.

Stypendysta fundacji Fulbright’a w Northwestern University w Evanston w Stanach Zjednoczonych (w zakresie inżynierii mechanicznej jest to czwarta uczelnia na świecie według listy szanghajskiej).

Visiting Professor w Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (Francja).

Associate Editor w czasopismach Measurement: Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) i Measurement: Sensors

Członek Rady Programowej czasopism: Mechanik oraz Inżynieria Maszyn.

Auditor techniczny w Polskim Centrum Akredytacji.

Ekspert gospodarczo-biznesowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego w programie Kredyt na innowacje technologiczne

Członek Komitetu Technicznego ISO TC 213 jako delegat Polski oraz Komitetów Technicznych 48 i 207 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

Kierownik i uczestnik ponad 20 projektów badawczych.

Kierownik 9 projektów wdrożeniowych.

Członek międzynarodowej rady doradczej w projekcie prowadzonym przez Szwedzką Agencję Innowacyjną.

Autor i współautor około 250 publikacji.

Uhonorowany tytułem Ambasador Fair Play w Biznesie – 2019;

Nagroda Specjalna za szczególną działalność innowacyjną – 2019;

Certyfikat czasopisma Wear za najbardziej internetowo ściągany artykuł w roku 2011 i 2012 opublikowany w tym czasopiśmie;