Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiakrektor Politechniki Łódzkiej od 2016 roku. Wybitny naukowiec, doświadczony organizator życia akademickiego oraz animator współpracy nauki i biznesu. Inicjator procesu wprowadzania zmian i nowej strategii rozwoju Politechniki Łódzkiej. Pełniąc wielorakie funkcje administracyjne i organizacyjne, uczestniczył w opracowywaniu interdyscyplinarnych programów rozwojowych, analiz i studiów strategicznych na poziomie regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Doktor Honoris Causa Universite d’Artois, Arras, Francja i Uniwersytetu Jarosława Mądrego w Rosji.

Założyciel i dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w kadencji 2008–2012, prorektor ds. edukacji Politechniki Łódzkiej
w kadencji 2012-2016.

Specjalność naukowa: informatyka techniczna, telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika. Wiodąca tematyka badawcza: systemy mechatroniczne, technologie informatyczne, sztuczna inteligencja, systemy eksperckie i bazodanowe, systemy e-learningowe. Inicjator powstania sieci badawczej 5G na kampusie Politechniki Łódzkiej.

Wieloletnie staże zagraniczne, Visiting Professor: Uniwersytetu w Pawii, Universite d’Artois, Arras. Współpraca z: University of Southampton, National Technical University of Athens, University of West Bohemia , University of Prague, Universite d’Artois,, University of Maribor, University of Pavia, University of Vigo, Czeska Akademia Nauk, Midle East Technical University w Ankarze, University of Valencia, University of Coimbra.

Udział i kierowanie projektami badawczymi – ponad 25, projektami dla gospodarki – ponad 20.

Odznaczenia i nagrody: Nagrody Indywidualna i Zespołowa Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny medal Aleksandra Volty nadany przez Uniwersytet w Pawii z okazji 200-lecia wynalazku Volty, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, Medal Pro Patria, Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Członek komitetów: Foresight Polska 2020, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju, Zespołu DUN w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu ds. Strategii Województwa Łódzkiego. Expert EUA (European Universities Association) ds. Europejskiego Ekosystemu Innowacji (Expert Group on European Innovation Ecosystem), doradca Sieci Instytutów Badawczych Łukasiewicz.