Urodziłem   się   24  stycznia  1946r.  w  Kartuzach. W latach 1963 do 1969  studiowałem  na  Wydz.  Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, gdzie specjalizowałem się w turbinowych siłowniach okrętowych. W latach 1970  do 1989  pracowałem  w Instytucie  Maszyn  Przepływowych  PAN  w  Gdańsku, gdzie obroniłem pracę doktorską.  W latach 1990 do 2014   pracowałem na Politechnice Gdańskiej, kolejno na Wydz. Mechanicznym a potem na Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa, gdzie w 1992 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego, a w 2003 roku tytuł profesora.

W okresie od  1993 do 1998 r. byłem Prodziekanem Wydz.  Mechanicznego PG. Od 1998 roku jestem rektorem – założycielem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, z przerwą w latach 2007 do 2011, gdy  byłem jej prorektorem.

Na dorobek naukowy składa się: 7 monografii, 72 prac naukowych, 100 prac aplikacyjnych. W latach 1999 do 2007 byłem wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), a od 2011 jestem członkiem Prezydium KRePSZ (obecnie KRePUZ). W latach 2007 do 2009 byłem członkiem Zespołu Ekspertów Bolońskim przy MNiSW, a od 2017 członkiem Zespołu Bolońskiego KRASP.

Od 2017 jestem członkiem Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy MEM.