Pomysłodawca i założyciel Proteon Pharmaceuticals, innowacyjnej firmy biotechnologicznej i lidera w zakresie precyzyjnej modulacji mikrobiomu w celu poprawy zdrowia ludzi i zwierząt.

Pasjonat biotechnologii, biologii molekularnej, immunologii i toksykologii. W obszarze zainteresowań badawczych prof. Dastycha znajduje się także opracowywanie nowych narzędzi diagnostycznych oraz eliminowanie chorób bakteryjnych przy pomocy bakteriofagów i rozwiązań pokrewnych.

Uzyskał doktorat z biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 1991 roku, a następnie rozpoczął karierę naukową w łódzkim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Przez kilka lat pracował w National Institute of Health (NIH) w Bethesda w USA. W 2000 roku założył pierwsze laboratorium badawcze w nowo powstałym Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W 2005 roku założył Proteon Pharmaceuticals.

Jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie praktycznego zastosowania bakteriofagów, autorem ponad 50 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz współautorem 4 patentów z dziedziny biotechnologii. Koordynował 12 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości przekraczającej 4 miliony euro.