Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych uczelni w Polsce (www.p.lodz.pl). Jest najbardziej cenioną przez pracodawców szkołą wyższą w regionie łódzkim. Opierając swój rozwój na innowacyjnych badaniach, stanowi strategiczne zaplecze myśli technicznej dla przemysłu. PŁ od 75 lat kształci inżynierów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie różnych dziedzin nauk: technicznych, ścisłych i ekonomicznych ().

Jako wiodący ośrodek naukowo-badawczy, uczelnia jest miejscem kreowania i powstawania rozwiązań odpowiadających na potrzeby gospodarki i poprawiających jakość życia. PŁ zajmuje 3. miejsce w kraju wśród szkół wyższych pod względem liczby zgłoszonych i przyznanych patentów. Jest pierwszą w Polsce uczelnią, na terenie której powstała sieć badawcza 5G, wdrożona w ramach działań Digital Innovation Hub 5G zrzeszającego Instytut Łączności – PIB, PŁ, Ericsson oraz Fundingbox.

Wyniki badań naukowców i studentów są efektywnie transferowane do otoczenia przez komercjalizację. Uczelnia skutecznie realizuje projekty z licznymi partnerami z otoczenia gospodarczego, zwiększające stopień ich konkurencyjności. Z ofertą technologii i usług Politechniki Łódzkiej można zapoznać się na stronach: technologieusługi.

Jako pierwsza uczelnia w Polsce, została wyróżniona akredytacją instytucjonalną francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat HCÉRES jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, badań i zarządzania. Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu – RUR (Round University Ranking) World University Rankings.

Politechnika Łódzka została laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award przyznawanej wybitnym instytucjom badawczym, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do promocji polskiej nauki na świecie. Uczelnia zwyciężyła w konkursie „Leaders in University Management – LUMEN 2019” w kategorii „Zarządzanie”. Zwycięski projekt związany jest z powołaniem do życia w lipcu 2017 roku Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Politechnika Łódzka jest członkiem wielu klastrów integrujących jednostki naukowe i badawcze. Należy m.in. do: ICT Klaster Polska Centralna, Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed, Centrów Zaawansowanych Technologii ProHumanoTex, Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych – Wyżyna Lotnicza, Klastra Zaawansowanych Technologii Energetycznych EKOENERGIA.