Celem przedsięwzięcia jest inkubacja podmiotów, przedsiębiorstw typu startup. To kompleksowy program, służący  przekształcaniu pomysłów biznesowych w rentowne modele biznesowe, które będą dostarczały produkty, usługi dostosowane do warunków rynkowych. Efektem realizacji projektu jest wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu start-up w Polsce Wschodniej.

Animatorem projektu jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny w Puławach. Partnerstwo projektu, zasoby lokalowe oraz technologiczne Parku Naukowo-Technologicznego jak również wykwalifikowana kadra menadżerska pozwalają na przeprowadzenia procesu inkubacji na najwyższym poziomie.

PPNT w Puławach to obiekt, który jest miejscem współpracy instytucji naukowo-badawczych oraz firm produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi. PPNT udostępnia nieruchomość i infrastrukturę techniczną, zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki dostępowi do wiedzy i globalnym kontaktom, Park stale doskonali swoją ofertę wynajmując powierzchnie dla startupów technologicznych, dojrzałych firm i instytucji naukowo-badawczych. Oferuje promocję firm działających na terenie Parku oraz możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura, które pozwala na lepsze zorganizowanie własnej działalności. Daje szansę na ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy, udostępnienie pomieszczeń a także profesjonalną obsługę asystencką.